Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

因車禍而索償車保 $540萬嘅概念係...🤔🤔❓❓#呢兩個人相當有可疑#InsuranceAndLaw

其實現今社會知訊科技發達,保險公司亦有大數據支持,好多證據/ record 一查就知。保險理財產品都是重要文件,投保及索償時都必須細心, 認真和準確地填寫個人資料及意外詳情。清晰申報後,保險公司批核索償時,就會更快捷順利ga laa~


**詐騙保險金案警方拘2男女**


「今年6月30日,一名女子乘坐男性友人駕駛的電單車時發生交通意外,女子倒地受傷送院。涉事女子在索償文件中聲稱是自僱瑜伽導師,意外後失去工作能力及未來25年賺取的收入,需要額外生活開支,因此向保險公司索償540萬港元。

保險公司處理及調查索償期間,發現女子陳述與事實不符,疑有詐騙成分,因此在12月初將案件轉介警方。警方相信2人行動涉嫌詐騙保險公司,以騙取高額賠償金,涉嫌欺詐,2人被帶署扣留調查,警方亦在代表女子處理保險索償的律師樓進行調查,並檢取有關文件,調查仍然繼續,不排除有更多人被捕。」


2020年12月17日


資料來源 /了解更多:https://hk.on.cc/.../bkn-20201217190208424-1217_00822_001...